2020-31 İZAHA DAVET MÜESSESESİNE İLİŞKİN 519 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR