2020 - 17 KOBİLERE SUNULAN ALACAK SİGORTASI UYGULAMASININ KAPSAMI VE LİMİTLERİ GENİŞLETİLMİŞTİR.