2020-06 TÜRK PARASININ KIYMETİNİN KORUNMASI HAKKINDA KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK