2020-11 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA