2020-12 BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA