2020-19 TORBA KANUNLA GETİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN YASAL DÜZENLEMELER