E-BELGE SİSTEMLERİNDE 509 NO.LU VUK GT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMLERİ İLE UYGULAMAYA YENİ GETİRİLEN E-BELGE TÜRLERİ